Пошук по сайту

Природознавство  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. Усі приголосні звуки тільки дзвінкі в рядку (0,5 б.)

1. Усі приголосні звуки тільки дзвінкі в рядку (0,5 б.)

Сторінка1/3
  1   2   3
Варіант І

1. Усі приголосні звуки тільки дзвінкі в рядку (0,5 б.)

а) надія, нафта, орден, ґедзь;

б) млин, зірка, роз’їзд, дерево;

в) ґедзь, огляд, родина, змагання;

г) належний, легкий, орел, девіз;

2. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку (0,5б.):

а) розсипати [рос:и'пати];здається [здайетса]

б) бджілка [бджі'лка]; розумний [розу'мний];

в) ллється [л':ец':а]; істотні [істо'т'н'і];

г) миліше [миелі'ше];дзвін [дзв’ін]

3.Однакова кількість букв і звуків у кожному слові рядку (0,5б.)

а) ячмінь, джем, бездіяльний;

б) щирість, п’ять, вугілля;

в) безкультур’я, ходжу, бездоріжжя;

г) скоїтись, слюсар, таємниць.

4 .Апостроф треба писати в усіх словах рядку (0,5б.)

а) Стеф..юк, духм..яний, кар..єра, надбрів..я;

б) в..язкий, розм..якшити, об..їжджати, морк..яний;

в) дріб..язок, любов..ю, медв..яний, між гір..я;

г) торф..яний, без..ядерний, возз..єднати, верф..ю.

5. У якому рядку всі слова пишуться з ь ? (0,5б.)

а) прос_ба, доч_ці, діж_ка, торф_яний, блис_тіти;

б) Парас_ці, Гал_ці, Натал_ці, т_мяний, веселит_ся;

в) приятел_ці, нен_ці, дон_ці, різ_бяр, добровол_ці;

г) Бат_ківщина, бан_ці, склян_ці, бал_зам, баб_ці;

6 .Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні (0,5б.)

а) Із гніву й болю я пісні складаю

б) Живе страенька мати у господі – невтомні руки, серце золоте

в) Скрикнув гостро в порожнечі ранок білий, як гусак

г) Покрите інеєм осіннє море, як нива степова

7 . Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників (0,5б.)

а) найгустіший, найбільш густіший;

б) бадьоріший, найбільш бадьоріший;

в) дорогі ший, дорогіший над усе;

г) таємничий, якнайбільш таємничий

8. У якому рядку всі наведені слова є однозначними? (0,5б.)

а) Україна, суниця, овес, суфікс, прикметник;

б) добрий, палкий, старий, кривий, високий;

в) малий, крило, ряд, сила, тепло;

г) окремий, інший, сіяти, сказати, скачати;

9.Виділіть складнопідрядне обставинне умовне речення (1 б).

а) Після того як луг покосять, знову трави ростуть у цвіту (В.Ткаченко)

б) Не раз, не двічі упаде людина, щоб потім не боятись висоти (В.Бровченко).

в) Якщо на вістрі крихта бруду, всю зброю пожере іржа (Д.Павличко).

г) Дня того щоб любити власний народ, не треба нам ненавидіти інший народ (М.Коцюбинський).
10. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено) (1 б.)

а) Чайки сідають на воду креслять блакить ластівки.

б) Прошуміла за вікнами злива відгриміла за обрій гроза.

в) Ідеш в життя відкрий самого себе.

г) Не раз кажу змагайся і шукай

11 . У якому рядку допущено помилку в правописі прислівників? (1б.)

а) де-не-де, зроду-віку, казна-коли, нізвідки, на вигляд;

б) вужче, позаторік, сила-силенна, здавна, де-таки;

в) деколи, анітрохи, як-от, як най дорожче, заввишки;

г) зрання, водночас, на виріст, водночас, звечора;

12. Складним є речення (1б.)

а) Було, шляхта, знай, чваниться, день і ніч гуляє.

б) А кругом життя веселе, стільки сонця і тепла.

в) Пахне ранок не квітами кволими, а духмяним настоєм полину.

г) У кінці життя жити вчуся, забувши втрату не одну.

13 . Між однорідними членами речення не треба ставити коми в реченні(1б.)

а) Ні революцій, ані війн не відвернути, не спинити.

б) Якийсь там гетьман чи отаман закопав нечувані скарби

в) Даруй же людям слово невмируще і не жалій ні світла ні тепла.

г) На озері туман то лежить пеленою то хвилює од вітру.

14. Поширене означення не треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущено) (1б.)

а) Місячним сяйвом залиті мріють сади.

б) Гудуть з вітрами до світання дощем оплакані вітри.

в) Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав.

г) Я небесами пійманий тремчу.

15. Складним зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком є речення (1б.)

а) нехай минуть віки, тисячоліття, а жінка та , що вперше хліб спекла, залишиться безсмертною у світі.

б) Прийшла пора – і тільки осінь знає, яка за нею випаде зима.

в) Стужі минуться, і трави проб’ються, цвітом дерева у небо зметнуться; лад у господі і на городі, спокій і мир на душі і в природі.

г) Прилинь додому в солов’їний день, хай зрозуміє тут твоя дитина: до дідових і бабиних пісень подібна дуже мова солов’їна.

16. Правильно оформлено цитату в реченні (1б.)

а) Хемінгуей відзначав, що мистецтво – це: «архітектура, а не мистецтво декоратора, і часи бароко минули».

б) «Щоб шанувати, треба мати талант»,- писав Григір Тютюнник, - «щоб заздрити, таланту не треба».

в) У вірші М. Вороного «Коли ти любиш рідний край» активна громадянська позиція є складовою поняття краси:

Коли в огонь живої мови

Чуття святого надаси,

Ти станеш лицарем краси,

І визволення, і любові.

г) Повчальним є застереження науковця: «треба виховувати молодь так, щоб вона могла захищати права свого народу».
Варіант ІІ

1. У якому рядку всі приголосні тверді? (0,5б.)

а) працювати, життя, хазяїн, монета, година;

б) поличка, сила, рік, струна, смужка;

в) сказати, полотно, сон, велосипед, весна;

г) навчатися, влітку, людина, серце, зірочка;

2. Укажіть ряд з іменним словосполученням (0,5б.)

а) життя Лесі Українки, думка повернутися, джерело знань, гарна дівчина, один з трьох;

б) мамина ласка, погожий день, іти далі, завдання додому, сподіватись на краще;

в) години праці, весело співати, наш учитель, п’ять балів, відчувати перевагу;

г) бути впевненим, почуття обов’язку, свіжий хліб, морське узбережжя, йти співаючи;

3. В якому рядку правильно записані слова фонетичною транскрипцією? (0,5б.)

а) | т р о я´н д а|, | й а´р м а р о к|, |б е´р еи з еи н´|, |з д а й е´ т ´с ´а|;

б) |й у´ н´ і с´ т´|, |г о´ р ш ч и к|, |с м і й е´ ц´: а|, |б о й а´ т ие с´ а|;

в) |б л ие с´ к и´ й|, |п р ие в' і т н´і с т´ ь|, |с м' і й е' с´: а|, |с м' і л и´ в' і с' т´ |;

г) |в' і´ л´ ь н ие й|, |к о н в а´ л´ і й а |, |п' і д к р е´ с л еи н н´ а|, |л´ у´ д с т в о |;

4. Вкажіть ряд слів, у яких допущено помилку (0,5б.)

а) Шевченкова поезія, Грінченків словник;

б) Дніпрова хвиля, Київські вулиці;

в) ахіллесова п'ята, домоклів меч;

г) матусина хустка. Наталчин брат.

8. Який рядок відповідає схемі ¬ ^ (0,5б.)

а) вдень, прийти, пролісок, прадід;

б) вгору, звечора, знизу, направо;

в) узлісся, суцвіття, приказка, надхмарний;

г) подруга, зробити, провчити, узгодження;

9. У котрому рядку допущено помилку при спрощенні приголосних? (1 б.)

а) під’їзний, тріснути, пестливий, гігантський, шістнадцять;

б) захисний, заздрісний, щасливий, рідкісний, чесний;

в) форпостний, кореспондентський, цілісний, сонячний, вискнути;

г) кістлявий, безвиїздний, пропускний, сонячний, персні

10. Правильно поставлено розділові знаки в реченні (1 б.)

а) Удалині згубившись у полях, петляючи, і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях, рахманний і освітлений при зорях.

б) Удалині згубившись у полях петляючи і тонучи в тополях на Білу Церкву пролягає шлях, рахманний і освітлений при зорях.

в) Удалині, згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях рахманний і освітлений при зорях.

г) Удалині, згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях, рахманний і освітлений при зорях.

11. Які фразеологізми становлять синонімічний ряд? (1 б.)

а) зачепити за живе, зривати маску, пропустити повз вуха, спочивати на лаврах;

б) ні в казці сказати і пером написати, очей не відірвати, хоч з лиця воду пий, писана красуня;

в) теревені правити, набити руку, обіцяти золоті гори, брати на себе, зіграти в ящик;

г) обливати брудом, хапати дрижаки, допікати до живого, собаку з’їсти;

12 У якому з наведених речень кома поставлена для виділення вставного слова (1 б.)

а) Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. (О.Довженко)

б) Юнацькі руки молоді,

Вам добре б тішитись в труді,

Писать, кохать, залізо б гнути,

Садити сад, зелені рути,

Плоти гонити по воді. (А.Малишко)

в) А ти, мабуть, чекала на мене і посилала бабусю послухати, чи не стукають підкови мого коня. (Гр.Тютюнник)

г) І сонце, й день, і вишня в цвіті, і творчості крилата мить. (П.Тичина)

13. У якому рядку всі похідні прийменники складаються з двох слів (1б.)

а) за/допомогою, відповідно/до, по/між, згідно/з, за/рахунок;

б) у/зв’язку, з/метою, не/зважаючи/на, з/під, по/ряд;

в) до/вкруги, на/вкруги, не/залежно/від, на/різно, по/верх;

г) на/рівні/з, поруч/з, не/залежно/від, одночасно/з, з/метою;

14. Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити кому в рядку (1б.)

а) Ніколи тишу творення не руш вона життю дарує вічність.

б) Осінь бреде золотими садами гронами грає рясний виноград.

в) Вища математика віку із суми безконечно малих виникає безконечно велике.

г) Я дивлюся в осінньому небі майорять ген ключі журавлів.

15. Вставного слова немає в реченні (1б.)

а) Справді дощ перестав.

б) Коли зійде нарешті благодать на ці священні пагорби і кручі.

в) Деревам щось напевне сниться.

г) може осінь схоче в гості завітать?

16. Установіть відповідність(1б.) Відокремлений член речення

1) означення А. Я бачу сонце, що лягло на пруг, на обеліск

схилившись головою.

2) прикладка (різновид означення) Б. Осінь, дівчинку маленьку, я гойдаю на

Колінах.

3) обставина В. Вирій пташиний, пізня теплинь, повінь

черлена калини.

4) додаток Г. За тиждень втомлене, село сидить,

відпочиває.

Д. Хіба я міг в ту пору зрозуміти, яка святиня – мамина любов .

Е. У селищі лишалося ще багато людей,

зокрема жінок і дітей.
Варіант III

1. У якому рядку допущено помилку у слові?(0.5 б)

а) б’ється, п’ять, дев’ять;

б) п’ється, п’яний, м’який;

в) м’який, в’юн, верфю;

г) солов’ї, здоров’я, зв'язок.

2. У якому ряду допущено помилку?(0,5 б)

а) Горький, трьох, п’ятьох;

б) пісня, тьм’яний, чебрець;

в) на тарілці, Наталці, білоруський;

г) спектакль, вуглець, вільнодумець.

3. У якому рядку всі слова професіоналізми?(0,5 б)

а) дядько, сім’я, почуття, столиця;

б) хитрий, сосна, дідусь, ліжко, море;

в) комп’ютер, сайт, клавіатура, Інтернет, процесор;

г) поле, хліб, кабінет, вода, рослина, стіл;

4. У якому рядку всі слова записано правильно?(0,5 б)

а)вишньою, бджолярем, кущем, ніччю;

б)володарем, грушею, днем, подорожжю, столяром;

в)роєм, гостем, площею, лікарем, їжою;

г) пам’яттю, ніччю, душею, матір’ю.

5. Вкажіть ряд, у якому допущено помилку при утворені ступенів порівняння прикметників?(0,5 б)

а) зелений, зеленіший, найзеленіший;

б)привітний, більш привітний, найбільш привітніший;

в)звабливий, більш звабливий, найбільш звабливий;

г)розумний, розумніший, більш розумний найбільш розумний.

6. Вкажуть ряд, у якому всі прикметники записано правильно?(0,5 б)

а) загальнодержавний, висококваліфікований, урядово-господарський;

б)двосторонній, соціально-економічний, плато спроможний;

в) високотехнологічний, науково дослідний, податково-бюджетний;

г)високопродуктивний, соціально-орієнтовний, дво-стороній;

7. У якому ряду правильно зроблено переклад?(0,5 б)

а)быть в обиходе – бути в ужитку, обратное действие законна – зворотна дія закону, попутное замечание – попутне зауваження;

б)по принуждению – з примусу, оказать поддержку – надати підтримку, заказное письмо – рекомендований лист;

в)по частому делу – у приватній справі, писать сумму прописью – писати сумму словами, капризная погода – капризна погода;

г) денежний начет – грошове нарахування, задача состоит в следующем – задача полягає в слідуючому, зачислить на текучий сет – зарахувати на поточний рахунок

8. У якому рядку всі слова записані правильно?(0,5 б)

а) сонце, чесний, щасливий, тижневий;

б)брязнути, гігантський, сердце, парламентський;

в)хвастливий, студентський, якісний, кількістний;

г)пестливий, виїздний,ремісник, захисник;

9. Словосполучення якого ряду утворені зв’язком узгодження?(1 б)

а) щасливий випадок, дивитися весело, юна дівчина, привітний хлопець;

б) щоденна праця, головна мета, червона квітка, відважний воїн;

в)поїхали до Польщі, вчитися писати, щоденні клопоти, рідний дім;

г) дорога додому, висока гора, єдина надія, готувати доповідь;

10. У якому з наведених речень двокрапка ставиться після узагальнюючого слова?(1 б)

а)А на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. (А. Малишко)

б) Он бачиш там питає дика рожа: «Чи я хороша?». А ясен їй киває в верховітті: «Найкраща в світі!»

в)Туровець розчинив її й побачив на дні пілочку, на ній лежала свіжа хлібина, кілька яблук і записочка: «Чоловіче добрий, коли часом приб’єшся на мій вітряк, не розводь вогню, а хліб знайдеш у скриньці. Мельник Сергій.» (М. Стельмах)

г)І раптом п’ятого дня несподіване: «Стій! Руки вгору!» (О. Довженко)

11. У якому складносурядному реченні частини пов’язані протиставним сполучником?(1 б)

а) На тім боці шумів і хитався ліс, і темні далекі зірниці мерехтіли над ним. (В. Сосюра)

б)Часто миготіла блискавка, і раз за разом гуркотів грім. ( М. Трублаїні)

в)Співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора і самітна. ( Л. Українка)

г)Або не сокіл я, або спалила мені крила неволя. (Л. Українка)

12. Знайдіть складнопідрядне з’ясувальне речення? (1 б)

а)Сонце сховалося за Межигірський бір, котрий од того став ще чорніший. (І. Нечуй-Левицький)

б)Високий ясний вечір був сповнений тих чар простору, які властиві тільки вечорами цієї підхмарної країни. (О. Гончар)

в)Зачувши людину, замуркотить на соборі плавнева лелека, що вимостила собі гніздо в риштованні, обкинутому довкола однієї з бокових бань. (О. Гончар)

г)Після дощу розморена земля лежить і слухає, що робиться у світі. (В. Грінчак)

13. Виділіть складнопідрядне обставинне умовне речення?(1 б)

а) Після того, як луг покосять, знову трави ростуть у цвіті. (В. Ткаченко)

б)Не раз, не двічі упаде людина, щоб потім не боятися висоти. (В. Бровченко)

в)Якщо на вістрі крихта бруду, всю зброю пожере іржа. (Д. Павличко)

г)Для того, щоб любити власний народ, не треба нам ненавидіти інший народ. (М. Коцюбинський)

14. У якому реченні однорідні члени виражені обставинами?(1 б)

а) В хаті пахло чебрецем, свіжою травою. (А. Шиян)

б) Я про все співаю молодо і дзвінко. (В. Сосюра)

в) Танцюють, співають, веселяться на вулицях. (О.Довженко)

г)І вам згадується садок, високий ганок, летючі зорі, тиха літня ніч. (Л. Українка)

15. У якому із поданих речень неправильно поставлено розділовий знак?(1 б)

а) Все блищить новизною – будинки, посадки, вулиці, квіти. (О.Довженко)

б)Бачу здалека хвиля іскриста грає вільно по синьому морю. (Л.Українка)

в) Ні спека дня, ні бурі, ні море – ніщо не вб’є мою любов живу. (В. Сосюра)

г)Іван Франко – український письменник, перекладач, філософ.

16. У якому з наведених речень кома поставлена для виділення вставного слова?(1 б)

а) Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. (О. Довженко)

б) Юнацькі руки молоді,

Вам добре тішитись в труді,

Писать, кохать, залізо б гнути,

Садити сад, зелені рути,

Плоти гонити по воді. (А. Малишко)

в) А ти, мабуть, чекала на мене і посилала бабусю послухати, чи не стукають підкови мого коня.

(Г. Тютюнник)

г) І сонце, й день, і вишня в цвіті, і творчості крилата мить. (П. Тичина)
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема. Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі....

Уроку
Приголосні звуки. Спостереження за робо­тою мовленнєвих органів під час вимови приголосних звуків

Добридень! Раді вас вітати на нашім урочистім святі! Ну що, усі зібралися у залі?
Ведуча Добридень! Раді вас вітати на нашім урочистім святі! Ну що, усі зібралися у залі?

«Веселий експрес» Мета
Усі команди шикуються на майданчику. Кожна команда має своє назву, девіз та емблему

Планування дій. Алгоритм. Методична розробка уроку логіки
Послідовність думки в усі часи повинна була допомагати недостатнім ще знань рухатися далі

Урок є основною формою організації навчальної та корекційно-внховної...
Однакових з масовою школою, розв'язуються інші завдання, властиві тільки спеціальному закладу освіти: відбувається компенсація й...

Захарійчук М. Д. Підруч для 2 кл
Голосні звуки а, о, у, е, и, І. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків

Завдання для 2-а та 2-б класів
Голосні звуки. Позначення їх буквами. Впр. 50-54, с. 20-21 – вивчити правила, впр. 53– письмово

Космос далекий І близький
Усі небесні тіла у Всесвіті перебувають у стані безперервного руху й змін. Небесні тіла так само, як І фізичні тіла на Землі, виникають...

Рідна мова види контролю для оцінювання знань та вмінь
Одиниці мови, звуки мовлення, значущі частини слова, слово, словосполучення, речення, ссцБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
p.ocvita.com.ua
Головна сторінка